Přejít na obsah

UDÁLOSTI - ADVENT V KNAPOVCI

Na neděli 5. prosince 2010 připravila Římskokatolická farnost a Mateřská škola Knapovec již tradiční akci nazvanou „Advent v Knapovci“ s mikulášskou nadílkou. V kostele sv. Petra a Pavla byla sloužena mše svatá, kterou zpěvem doprovázela Cecilská hudební jednota. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy s vánočním pásmem. V sálu TJ Knapovec se pak sešli dospělí s dětmi při společném programu nad vánočním punčem a občerstvením.