Přejít na obsah

UDÁLOSTI - KAMÍNEK NABÍZEL DIDAKTICKÉ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK při Speciální základní škole v Ústí nad Orlicí připravilo na čtvrtek 2. prosince prodejní výstavu širokého spektra didaktických a kompenzačních pomůcek. Výstavu, určenou široké veřejnosti včetně učitelů základních a mateřských škol, navštívil také místostarosta města JUDr. Zdeněk Ešpandr. K vidění a vyzkoušení byly dřevěné hračky, skládačky, pomůcky vhodné pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, speciální kočárky, dětské vozíky a mnoho dalších pomůcek. Nechybělo ani zboží s vánoční tématikou. O celodenní akci byl velký zájem. Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK se zaměřuje především na:
  • podporu rodiny s dítětem s postižením
  • speciálně pedagogickou péči včetně logopedie
  • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
  • integraci dětí se zdravotním postižením
  • metodické vedení škol integrujících děti a žáky se zdravotním postižením
  • půjčování hraček, pomůcek a literatury
  • diagnostiku autismu a poradenství v oblasti vzdělávání dětí s autismem
  • vzdělávání dětí s autismem