Přejít na obsah

ZVONY NA TŘÍDĚNÝ KOVOVÝ ODPAD BYLY ODSTRANĚNY

Vážení spoluobčané, jak jste si všimli, v posledních dnech z našeho města zmizely hnědé nádoby na tříděný odpad – kov. K odstranění došlo z důvodu, že zvony na kovový odpad nebyly v potřebné míře využívány a společnost EKO-KOM na základě svých statistik doporučila nádoby stáhnout. Zpětně se omlouváme těm občanům, kteří je plnili a kteří nyní budou muset s touto surovinou do sběrného dvora. „Kovové zvony“ budou předělány na zvony pro papír a plast a budou postupně doplňovány do nově vytypovaných lokalit a případně do míst, která v současné chvíli nejsou schopna tyto suroviny pobrat a doslova „přetíkají“ či se odpad hromadí kolem sběrných stanovišť. Děkujeme za pochopení Vám všem, kteří přispíváte ke zlepšování životního prostředí v našem městě.
news list