Přejít na obsah

UDÁLOSTI - RESTAUROVANÝ JAN NEPOMUCKÝ NA STARONOVÉM MÍSTĚ

V rámci restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého, která byla mnoho let umístěna ve farní zahradě za kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, došlo k přesunu rekonstruované sochy před Hernychovu vilu. Podle posledních informací a fotografií byla původně tato socha umístěna na místě současného kruhového objezdu. Proto byla snaha umístit sochu na místo co možná nejbližší původnímu místu. Kompletní restaurování sochy, které se skládalo z oprav prasklin, nápisů, chybějících částí a mnoha dalších oprav, vyšlo celkově na 185 tisíc korun z nichž 50 tisíc korun přispěl Pardubický kraj a 70 tisíc korun přispělo Ministerstvo kultury z programu Regenerace městských památkových zón.

Svatý Jan Nepomucký - životopis

Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340. O místě jeho narození nebylo nikdy pochyb, jde zcela jistě o tehdy trhovou ves Pomuk, náležející nedalekému cisterciáckému klášteru, jehož impozantní trosky pod Zelenou Horou jsou dodnes patrné. Četné požáry přežil raně gotický kostel sv. Jakuba, v němž byl s největší pravděpodobností Jan pokřtěn (není totiž známo, že by v Pomuku či sousedních Přesanicích byla ještě jiná svatyně)… 20.3.1393: umírá Jan na mučidlech, jeho tělo je svrženo z kamenného mostu do Vltavy
17.4.1393: Janovo tělo se zachytilo na pravém břehu Vltavy, kde ho nalezli cyriaci z nedalekého kláštera, a ti Jana pohřbili.
31.5.1721: papež Inocenc XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za blahoslaveného
19.3.1729: papež Benedikt XIII prohlašuje Jana Nepomuckého za svatého Zdroj: www.sjn.cz