Přejít na obsah

Pardubický kraj slaví deset let

Pardubický kraj slaví deset let Kraje České republiky vstupují do druhého desetiletí existence. Během uplynulých deseti let se nové krajské uspořádání stalo nedílnou součástí života obyvatel naší země. Také Pardubický kraj se zhostil svého práva i povinnosti pečovat o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů se ctí. Hejtman Radko Martínek s kolegy si vás, občany Pardubického kraje, dovoluje pozvat na Den otevřených dveří Reálky v Pardubicích a také do krajských muzeích, kam je vstup zdarma. PROGRAM OSLAV 10 LET PARDUBICKÉHO KRAJE pátek 19. 11. 2010 14 – 18 hodin sobota 20. 11. 2010 10 – 15 hodin - Den otevřených dveří Reálky (Jedinečná možnost, kdy si veřejnost může prohlédnout budovu pardubické Reálky) - Výstava Reálka Pardubice – historie a současnost - Ukázka techniky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, sanitního vozidla ZZS Pardubického kraje (před budovou reálky) - Prezentace Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje - Představení projektu třídění odpadu v Pardubickém kraji - Zdarma budou otevřena krajská kulturní zařízení - Regionální muzeum v Chrudimi, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Východočeské muzeum v Pardubicích