Přejít na obsah

UDÁLOSTI - Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí konalo první ustavující Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Začátek jednání byl stanoven na sedmnáctou hodinu. Prvním bodem zastupitelstva bylo složení slibu členů zastupitelstva města. Zahájení jednání se dále ujal nejstarší člen zastupitelstva Václav Klička. Následovala volba návrhové komise a volba starosty města, jednoho uvolněného a dvou neuvolněných místostarostů. Starostou města byl zvolen Petr Hájek a uvolněným místostarostou se stal Zdeněk Ešpandr. Neuvolněnými místostarosty se stal Jiří Holubář a Vladislav Fajt. Poté se volilo dalších 5 členů rady města, kterými se stali Václav Klička, Jan Kopáč, Lenka Janyšová, Jiří Preclík a Zdeněk Velebný. „Jsem stoprocentně spokojen se zasedáním, které proběhlo velice rychle a bezkonfliktně. Za to jsem také poděkoval všem zastupitelům.“, řekl starosta města Petr Hájek. A co bude první věcí, kterou nově zvolený starosta města udělá? „Hned zítra budu volat panu Kadrmanovi ohledně schůzky kolem ústeckého nádraží.“ A jaké budou hlavní cíle pro nejbližší období? „Teď v závěru roku to bude příprava rozpočtu na příští rok a to je priorita, která nám vezme spoustu času a mnoho práce, ale zároveň již pracujeme na různých změnách, které jsme již avizovali a které potřebujeme dopracovat, abychom je mohli následně začít realizovat.“ A o jaké konkrétní změny se jedná? „Tak ty změny vychází z našich volebních programů. Tam jsou ty změny jasné. Jedná se o novou strukturu radnice, změny ve společnosti TEPVOS a další.“