Přejít na obsah

UDÁLOSTI - DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

11. listopadu 1918 v 11:00 hodin byly příměřím mezi Německem a Francií uzavřeným v Le Francport u Compiègne ukončeny válečné operace první světové války. Na památku mnoha miliónů obětí si toto datum každoročně připomínají demokratické země Evropy, USA, Kanada a Austrálie jako „Den veteránů“ nebo „Den vzpomínek“. Upomínkou na zmařené životy vojáků i příslibem nového života je díky básni „Na flanderských polích“ červený vlčí mák nošený jako symbol tohoto dne na klopách kabátů a sak. Den veteránů je i pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé legionáře a vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasadili životy za svobodu své vlasti a za obnovení její suverenity. U příležitosti Dne válečných veteránů, který připadl na čtvrtek 11. listopadu 2010 se uskutečnilo položení věnců u památníku odboje u Bubeníka a v parku Československých legií v Ústí nad Orlicí. Pietního aktu se zúčastnili zástupci armády, města Ústí nad Orlicí (včetně odstupujícího starosty Richarda Peška a místostarosty Luboše Bäuchela) a Česká Třebová, Obce legionářské a další hosté. Slavnostně byla také předána ocenění a medaile.