Přejít na obsah

UDÁLOSTI - Nový bezbariérový výtah na budově v ulici Dělnická

Město Ústí nad Orlicí v průběhu července až října letošního roku zrealizovalo přístavbu bezbariérového výtahu k budově městského úřadu v ulici Dělnická č.p. 1405, kde sídlí odbor sociálních služeb a registr vozidel odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend. Celkové náklady na přístavbu výtahu činily 2,2 mil. Kč, z toho částku 1,1 mil. Kč tvořila dotace, kterou se Městu Ústí nad Orlicí podařilo získat z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výtah jehož provoz byl zahájen v listopadu tohoto roku, nově zpřístupnil celou budou městského úřadu v ulici Dělnická i imobilním občanům a napomohl tak ke zkvalitnění podávaných služeb.