Přejít na obsah

UDÁLOSTI - SEDMÝ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ

V sobotu 23. října se v koncertním sálu Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala již po sedmé akce nazvaná Festival pěveckých sborů. Na programu večera bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru MORAVAN z Kroměříže, MINIKVARTETA žáků Základní umělecké školy a nakonec domácího sboru ALOU VIVAT. „Spolupráci se smíšeným pěveckým sborem MORAVAN z Kroměříže jsme navázali v roce 2009, kdy náš sbor vystupoval v Kroměříži a na oplátku jsme nyní pozvali sbor MORAVAN k nám. Tuto akci nazýváme sice Festival smíšených sborů, ale je to tak, že zde vystupuje domovský sbor ALOU VIVAT s jedním hostem ze vzdálenějšího místa republiky. MORAVAN dorazil do Ústí nad Orlicí již v sobotu dopoledne a měli jsme pro jeho členy připraven bohatý program. Navštívili jsme s nimi například rozhlednu na Andrlově chlumu, Hernychovu vilu a seznámili je s Ústím nad Orlicí.“, řekla Petra Kodytková, členka sboru ALOU VIVAT. Spolupráce mezi oběma sbory spočívá ve vzájemné výměně zkušeností, notových materiálů, sbormistři si předávaní poznatky práce se sborem a samozřejmě setkávání lidí se stejným zájmem.