Přejít na obsah

UDÁLOSTI - SVAZU POSTIŽENÝCH V ÚSTÍ MÁ 250 ČLENŮ

V pátek 22. října 2010 se v Ústí nad Orlicí sešli členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) na členské schůzi. „Naše organizace sdružuje všechny postižené osoby, pro nás jako pro základní organizaci je cílem starat se o blaho našich členů, jezdíme na různé zájezdy, do divadel, pořádáme rekondiční pobyty, které pořádá okresní výbor svazu postižených civilizačními chorobami a spolupracujeme s místní skupinou Svazu tělesně postižených v Lanškrouně, která také pořádá rekondiční pobyty. Naše organizace má 250 členů z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí.“, řekla Hana Lehnfeldová, místopředsedkyně ZO SPCCH. Na schůzi, která se koná dvakrát do roka se sešlo téměř sto členů, kteří byli seznámeni například s hospodařením organizace v roce 2010 a s rozpočtem na rok příští, zprávou kulturní a sportovní komise a dalšími informacemi. Přítomné přišel pozdravit také místostarosta města Zdeněk Ešpandr a vedoucí odboru sociálních služeb Anna Škopová.