Přejít na obsah

Nabídka zimní údržby

Nabídka zimní údržby 2010/11 – Ústí nad Orlicí Vážení spoluobčané. V současné době ani renomovaní meteorologové nedokáží říci kdy a jakou silou udeří letošní zima. Nelze předvídat jak dalece nás přívaly sněhu, mráz a vítr opět potrápí. Divize komunálních služeb bude, tak jako v předchozích letech, zmírňovat následky zimy na základě požadavků města v souladu se schváleným plánem zimní údržby. Každoročně jsme schopni nad rámec těchto smluv, v omezeném rozsahu co do počtu zájemců, provádět zimní údržbu na soukromých pozemcích pro jednotlivé firmy, různá sdružení i občany. Jde zejména o manipulační plochy v areálech firem, odstavná parkoviště, přístupové komunikace k objektům, garážím a na další místa. Zájemci, třetímu subjektu, bude zimní údržba prováděna v období od 1.11.2010 do 31.3.2011, na základě objednávky podané osobně u divize komunálních služeb, jejíž součástí je i souhlas s veškerými prováděcí podmínkami včetně cen za poskytnuté služby. Nyní mi dovolte abych Vás s nimi krátce seznámil. CENY : a) odhrnování sněhu z komunikací a ploch stanovená hodinová sazba 550,- Kč ( FUMA I-III, STIGA , multikára s radlicí, traktor ) b) cena posypu při, nebo po výše uvedené činnosti je samostatně stanovenou cenou a to cenou posypu, která činí : inertní posyp – písek, štěrk 640,- Kč/ tunu ( účtována pouze skutečná spotřeba) sůl 2300,- Kč/ tunu ( účtována pouze skutečná spotřeba ) c) pracovník při ručním odklízení sněhu 220,- Kč / hod, Ceny platí pro objednávky podané do 31.10.2010. PODMÍNKY: Zimní údržba je prováděna na základě dlouhodobé ( zimní ) objednávky. Jednotlivý výjezd je realizován vždy až na základě telefonické objednávky oprávněné osoby objednatele, u našeho dispečera ZÚ na tel. čísle 777 673 357. - 2 - Oprávněná osoba objednatele taktéž potvrzuje nejméně 1x měsíčně provedený rozsah dodaných prací. V případě že dojde vinou objednatele k objednávce prací až za situace, kdy je nutno k účinnému odstranění sněhové vrstvy, náledí nebo zmrazků, použít těžkou techniku, bude se souhlasem objednatele použito universální rypadlo - kolový nakladač s hodinovou sazbou 875,- Kč. V případě nesouhlasu údržba provedená nebude. Objednané práce budou započaty zpravidla do 4 hodin od objednání. V případě požadavku na práce v době mimo pracovní dny , bude účtován příplatek 25 %. V případě požadavku na práce v době mimo řádnou pracovní dobu tj. mimo 06-14,30 hodin, bude účtován příplatek 10 %. Příplatek se nevztahuje na případ, kdy dojde k objednání prací nejméně 4 hodiny před koncem řádné pracovní doby. DALŠÍ UJEDNÁNÍ : Ceny jsou uváděny bez DPH. Objednavatel jmenuje kontaktní osobu pro komunikaci s dispečerem včetně telefonického spojení. Objednatel poskytne dodavateli stručný plánek či náčrtek ploch na kterých požaduje provádění prací s možností vyznačení priorit. Fakturace je prováděna 1x měsíčně po potvrzení rozsahu provedených prací. Splatnost faktury činí 14 dní. ( po dohodě maximálně 30 dnů ) Dispečer zimní údržby je na tel. kontaktu ( 777 673 357 ) denně od 04,00 hodin do 21,00 hodin.Ve dnech pracovního klidu a ve svátek od 06,00 hodin do 19,00 hodin. Pokud se rozhodnete neponechat nic náhodě, neřešit problémy na poslední chvíli a pokud Vám bude naše nabídka vyhovovat, můžete se na nás s důvěrou obrátit. S pozdravem, Žiška Dušan ředitel divize komunálních služeb