Přejít na obsah

UDÁLOSTI - ZATEPLOVÁNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ V PLNÉM PROUDU

V srpnu byla zahájena rozsáhlá akce nazvaná Snižování energetické náročnosti Základní školy Bratří Čapků Ústí nad Orlicí. Z důvodu havarijního stavu oken, dveří a vysoké energetické náročnosti na provoz školy, které byla postavena na přelomu let 1970 – 1980, přistoupilo město, jako zřizovatel školy, k celkové rekonstrukci oken, dveří a zateplení celé školy. Celkové náklady na akci jsou stanoveny na 30 milionů korun z nichž zhruba polovina bude poskytnuta z dotací EU. V rámci zateplování probíhá modernizace souvisejících částí budov a nová fasáda díky které celá škola „omládne“. Akce bude dokončena do poloviny roku 2011. Město žádalo o dotace také na zateplení MŠ Heranova a ZŠ Hylváty. Dotací na tyto školy zatím nebylo dosaženo, nadále se však bude o tyto dotace žádat.