Přejít na obsah

UDÁLOSTI - „KOMETA“ OTEVŘELA DVEŘE ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

V úterý 19. října 2010 otevřela své dveře široké veřejnosti Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí. K nahlédnutí byly připraveny prostory I. stupně Na Štěpnici, školní družiny tamtéž a II. stupně v ulici Komenského. Návštěvníci si prohlédli kmenové a odborné učebny, výtvarné práce žáků, dokumentární materiály z historie školy. Dále měli možnost zakoupit si almanach školy, který byl sestaven při příležitosti letošních výročí školy - 45. výročí školní družiny, 60. výročí I. stupně Štěpnice a 135. výročí budovy školy v ulici Komenského.