Přejít na obsah

UDÁLOSTI - ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NÁKUP PERLY

Ve čtvrtek 14. října 2010 se uskutečnilo poslední zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí z tomto volebním období. Hlavním bodem jednání bylo schválení uzavření kupní smlouvy na areál PERLY. Tuto smlouvu a také úvěr ve výši 30 milionů korun zastupitelstvo schválilo. Dalšími body jednání byl převod Základní umělecké školy Jaroslava Kociana z Pardubického kraje na město, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústí nad Orlicí na roky 2010 – 2013 – Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí, finanční a majetkové úkony a další body. Usnesení posledního 36. zastupitelstva města bude umístěno na našem webu. Na závěr jednání, které trvalo 90 minut, poděkoval starosta zastupitelům za práci v uplynulém volebním období.