Přejít na obsah

UDÁLOSTI - Změna dopravní situace Smetanova - Čs. armády

V souvislosti s otevřením Kociánky došlo ke změně dopravní situace v ulici Smetanova a Čs. armády. Způsob jízdy a dopravní značení se nevrátilo do původního stavu před uzavřením Smetanovy ulice, ale zůstala označená hlavní silnice Dělnická pokračující do jednosměrné ulice Tyršovy. Ulice Čs. armády od nemocnice je označena „stopkou“ a je třeba dát přednost.   Výjezd z Kociánky – ulicí Smetanovou ve směru jízdy k nemocnici je nyní výjezdem z „obytné zóny“, tedy jako z místa ležícího mimo pozemní komunikaci a řidiči vždy musí dát přednost a to zejména vozidlům jedoucím zleva po hlavní silnici od policie.   Toto dopravní řešení a značení odpovídá přesně zákonu 361/2000 Sb. Vznikají zde kolizní situace, je zde upozorňující dopravní značka.   Prosíme o maximální opatrnost a dodržování předpisů.