Přejít na obsah

PROGRAM 36. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

P R O G R A M
36. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
dne 14. října 2010
vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček 1. Perla a jiné majetkové úkony 1.1 PERLA, bavlnářské závody, a.s. areál Perla 01 ŘAS 1.2 Smlouva o převodu vlastnictví bytu – eHOUSE Services s.r.o. 1.3 Smlouva o budoucí smlouvě kupní  - ČEZ Distribuce, a.s. 1.4 Zvýšení základního kapitálu společnosti TEPVOS, spol.  s r.o. 1.5 Prodej Petránkovi - k.ú. Hylváty 1.6 Prodej spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 149 v k.ú. Hylváty 1.7 Stavební úpravy na společných částech domu čp. 149 v k.ú. Hylváty
vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová
2. Komunitní plán 2.1 Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústí nad Orlicí 2010 – 2013,  Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí
3. Finanční záležitosti vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák 3.1 Návrh na schválení rozpočtových změn 3.2 Návrh na schválení půjčky z FRB pro p. Ondřeje Viktorina 3.3 Návrh na schválení smlouvy o úvěru k zajištění financování kupní smlouvy na areál Perla
vedoucí investičního odboru Petr Hájek 3.4 Zrušení investiční akce „Výstavba parkoviště u budovy Galen“ 3.5  Zapojení města Ústí nad Orlicí do projektu Orlického cyklo&in-line království 3.6 Technická infrastruktura lokalita 4 RD Dukla vedoucí odboru ŠKT Mgr. Luboš Mikyska 3.7 Poskytnutí dotací z rozpočtu města do oblasti památkové péče   4. Problematika příspěvkových organizací vedoucí odboru ŠKT Mgr. Luboš Mikyska 4.1 Převod zřizovatelské funkce k ZUŠ Ústí nad Orlicí z Pardubického kraje na město   vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová 4.2 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ubytovna Dukla Ústí nad Orlicí, návrh na zrušení organizace
vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík 5. Změna č. 4 územního plánu města 5.1 Smlouvy o poskytnutí finančních dotací na opravy fasád objektů, které se  nacházejí v území Městské památkové zóny 5.2 Smlouvy o poskytnutí finančních dotací na zpracování územně plánovacích dokumentací pro obce, které se nacházejí ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí 5.3 Vydání změny č. 4 územního plánu města Ústí nad Orlicí   6. Různé vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová 6.1 Dotace na podporu terénní práce 2011