Přejít na obsah

UDÁLOSTI - ŠKOLÁCI NAVŠTÍVILI RADNICI

Stalo se již tradicí, že v rámci výuky Prvouky navštěvují děti ze třetího ročníku Základní školy Třebovská z Hylvát ústeckou radnici. Stejně tak tomu byl také v pátek 8. října kdy na radnici zavítalo 25 dětí a zde se jich ujal a radnicí provedl místostarosta města Mgr. Luboš Bäuchel, který je seznámil s historií a současností našeho města a ukázal jim zasedací místnost rady, pracovnu starosty, obřadní síň a další prostory radnice a malým školákům zodpověděl mnohé dotazy.