Přejít na obsah

UDÁLOSTI - 30 LET MATEŘSKÉ ŠKOLY „NA VÝSLUNÍ“

Třicet let od svého založení slaví v říjnu 2010 Mateřská škola „NA VÝSLUNÍ“ v Ústí nad Orlicí. Naše škola má 4 třídy, děti jsou rozděleny podle věku a stará se o ně 8 členný kolektiv učitelek. V Současné době máme 112 dětí a klademe důraz  na spolupráci s rodiči a naší filosofií je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji v oblasti rozumové, fyzické a sociální. Důraz klademe na dobrou přípravu na základní školu.“, řekla ředitelka Mateřské školy Božena Jedličková. Škola byla vybudována před 30 lety v akci Z (ZADARMO) a původně pro děti zaměstnanců ústeckých továren. Během 30 let prošlo školkou více jak 3 500 dětí.