Přejít na obsah

UDÁLOSTI - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOCIÁNKY

V úterý 5. října 2010 byla slavnostně otevřena klidová zóna KOCIÁNKA uprostřed města Ústí nad Orlicí. Od dopoledních hodin zde probíhal program pro děti a vystoupení souborů ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí. Odpoledne pak vystoupil Jaroslav Uhlíř a SWING BARREL BAND. Oficiální slavnostní otevření KOCIÁNKY se uskutečnilo od 17 hodin přes Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana. Slavnostního otevření se účastnila řada hostů mezi nimiž nechyběli například zástupci kraje, okolních obcí, města a mnoho dalších. Pozvání přijali také zástupci partnerských měst. Konkrétně se jednalo o polskou Bystřici Kladskou a německý Berlín-Neukölln. Neuköllnská radnice darovala městu Ústí nad Orlicí částku 5000 eur na zakoupení mobiliáře do klidové zóny KOCIÁNKA. Darovací smlouvu podepsali zástupci německého partnerského města s vedením Ústí nad Orlicí během úterního odpoledne na radnici. Po slavnostním otevření, kterému přihlížely stovky lidí, vystoupila Aneta Langerová a večer se v Kulturním domě představil Jaroslav Svěcený s vystoupením VIVALDIANNO TOUR 2010.   Úprava veřejného prostranství KOCIÁNKA v Ústí nad Orlicí probíhala od listopadu 2009 do října 2010 a celková částka za projekt je ve výši 62 milionů korun. Z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod získalo město dotaci ve výši 37 milionů korun a zbývajících 25 milionů korun poskytlo město prostřednictvím úveru.