Přejít na obsah

V Ústí nad Orlicí se chystá investice za stovky milionů

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, … 9. 2010 - Projekt „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“, který počítá například s rekonstrukcí čistírny odpadních vod či s budováním a rekonstrukcemi kanalizací, byl schválen. Stavební práce začnou pravděpodobně na jaře příštího roku, dokončení je plánováno na rok 2013.   Celý projekt, který zpracovala městská společnost TEPVOS, spol. s r.o., bude spolufinancován prostřednictvím Operační programu Životní prostředí i ze zdrojů Evropské unie – z Fondu soudržnosti.   Celkové náklady projektu jsou zhruba 739 milionů bez DPH, přičemž celková výše získané podpory je ve výši 560 milionů Kč. „Díky významné dotaci z evropských fondů budeme v rámci projektu „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“ rekonstruovat čistírnu odpadních vod. Zčásti se také bude rekonstruovat stávající kanalizace a chystá se i budování nové kanalizace v Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové. Jedná se o mimořádně významnou akci. Podmínky získání dotačních prostředků byly náročné a jsme rádi, že jsme dotaci získali,“ konstatoval Ing. Martin Lang, jednatel a ředitel společnosti TEPVOS, spol. s r.o., jejímž jediným vlastníkem je Město Ústí nad Orlicí.   V současné době společnost TEPVOS, spol. s r.o. připravuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, kterou bude následně schvalovat Státní fond životního prostředí České republiky. Po schválení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. „Předpokládáme, že stavební práce začnou rekonstrukcí čistírny odpadních vod, podrobnější průběh dalších prací bude upřesňován po výběru zhotovitele,“ řekl Ing. Martin Lang.   Zdůraznil, že bez získané dotace by se projekt v podobném rozsahu nerealizoval. „Kdybychom dotaci nedostali, dodržovali bychom jen standardní plán obnovy. Možná by došlo i k tomu, že bychom museli skokově zvýšit cenu vodného a stočného, což by bylo nepříjemné. Naštěstí jsme ale významnou podporu z evropských zdrojů získali,“ uvedl Ing. Martin Lang.   Dodal, že projekt bude financován nejen z evropských peněz, ale částečně také z vlastních zdrojů společnosti TEPVOS, spol. s r.o., která bude žádat i o úvěr, a také z prostředků obce Dlouhá Třebová.