Přejít na obsah

UDÁLOSTI - PŘIJETÍ OSMDESÁTILETÝCH OBČANŮ NA RADNICI

Ve čtvrtek 23. září 2010 se uskutečnilo v obřadní síni ústecké radnice slavnostní přijetí 5 desítek osmdesátiletých občanů města. Jubilantům zazpívaly děti z MŠ Heranova a zahrál soubor Friends ze ZUŠ J.Kociana. Poté byli jubilanté přijati starostou města Richardem Peškem. Následovalo podepsání do pamětní knihy a předání drobných dárků.