Přejít na obsah

UDÁLOSTI - ZASEDALA POSLEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA

      V úterý 21. září 2010 se uskutečnilo poslední zasedání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí v tomto volebním období. Bezpečnostní rada zasedá zpravidla 2x do roka a jejími členy je starosta města, místostarostové, zástupci městského úřadu, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů. Na začátku jednání poděkoval starosta města Richard Pešek Lukáši Novákovi (mistru světa) za vynikající reprezentaci města v hasičském sportu. Na programu dále byly informace o stavu a aktualizaci základních dokumentů Krizového plánu a Havarijního  plánu, koncepce obnovy techniky a materiálu jednotek SDH Ústí nad Orlicí, vyhodnocení činnosti bezpečností rady ve funkčním období, informace  o poskytnutí humanitární pomoci městu Valašské Meziříčí a další body. Nová bezpečnostní rady města vznikne po volbách a bude zasedat v posledním čtvrtletí tohoto roku.