Přejít na obsah

UDÁLOSTI - VELKÉ OSLAVY V SOUSEDNÍCH ŘÍČKÁCH

V sobotu 18. září se v Orlickém Podhůří – Říčky (sousední obci s Ústí nad Orlicí) konala obecní slavnost u příležitosti žehnání symbolů obce, dostavby čistírny odpadních vod a rekonstrukce památníku obětí první světové války. Slavnost byla zahájena žehnáním nového obecního znaku a praporu za účastni krajského radního Petra Šilara, místostarosty města Ústí nad Orlicí a předsedy regionu Orlicko-Třebovsko Luboše Bäuchela, starostů okolních obcí, mnoha místních obyvatel a samozřejmě vedení obce. V obci vyrostla nová čistírna odpadních vod za téměř 20 milionů korun, která zajistí správné nakládání s odpadními vodami a zároveň pomůže s vyčištěním údolí vedoucího z Říček do Klopot na cyklostezky, které využívá mnoho turistů a cyklistů z širokého okolí. V rámci oslav se uskutečnil den otevřených dveří v místní škole, hasičské zbrojnici a hasiči po čtvrté závodili o pohár starosty.
news list