Přejít na obsah

UDÁLOSTI - VÝTĚŽEK Z PRODEJE OBRAZU PŮJDE NA CHARITU

V pátek 17. září se v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí uskutečnila vernisáž výstavy obrazů Richarda Peška a jeho žáků nazvaná „Veliká moucha“. Součástí vernisáže byl prodej obrazu Richarda Peška, jehož výtěžek bude věnován na charitu. Konkrétně se jedná o částku 140 tisíc korun, které jsou určeny na nákup přenosného defibrilátoru k poskytnutí první pomoci při akutních srdečních příhodách (přístroj bude umístěn ve vozidle městské policie) a dále na budovaní stimulační místnosti pro pomoc postiženým lidem, která vznikne v centru Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Prodaný obraz, na jehož koupi se podílely více jak 2 desítky sponzorů, byl věnován do sbírek Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Richard Pešek nejméně jedenkrát do roka již dvacet let zpátky prodává své obrazy a výtěžek z jejich prodeje věnuje na dobročinné účely. Výstava obrazů je v Galerii pod radnicí přístupná denně kromě pondělí až do 12. října 2010.