Přejít na obsah

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

P O Z V Á N K A

NA   35. ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ,   které se koná    ve středu 29. září 2010 od 15:00 hodin   v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově radnice v Ústí nad Orlicí.  

P r o g r a m

1. Finanční záležitosti 2. Majetkoprávní úkony 3. Různé     Richard Pešek starosta města