Přejít na obsah

HASIČI CVIČILI DÁLKOVOU DOPRAVU VODY K POŽÁRU

V sobotu 11. září 2010 se v Černovíru konalo prověřovací cvičení součinnosti Sborů dobrovolných hasičů města Ústí nad Orlicí. Tématem cvičení byla likvidace požáru lesa na hřebenu vrchu Vadětín. Cvičení se účastnily všechny 4 jednotky a jednotka z družebního polského Starého Waliszova.   Námět cvičení: Na hřebeni kopce Vadětín byl zpozorován požár naproti místní části Ústí nad Orlicí – Černovír. Jednotkám města Ústí nad Orlicí vyhlašuje KOPIS Pardubice poplach. Do likvidace požáru se zapojuje i družební jednotka z polského Stareho Waliszowa. První zásah je prováděn z CAS jednotek. Místo požáru je reálně přístupné pouze po jedné lesní cestě (přes 2 km jízdy). Na této cestě se mohou vozidla vyhýbat na dvou místech. U mostu přes Tichou Orlici v Černovíru je zřízeno čerpací stanoviště pro plnění cisteren. Pro zvýšení dodávky vody na požářiště bylo vybudováno dálkové dopravní vedení hadicemi s předávkou vody ze stroje do stroje. Převýšení činilo cca 120 metrů.   Složitost zásahu byla také v tom, že bylo třeba v co možná nejkratším čase zajistit dálkovou dopravu vody kyvadlovou dopravou a hadicemi z řeky Tiché Orlice. Délka natažených hadic byla přes 1 kilometr.   Cílem cvičení bylo: Praktické ověření možností dopravy vody na dlouhou vzdálenost v kopcovitém zalesněném terénu za použití techniky dobrovolných jednotek.
  • Ověření možnosti použití plovoucího čerpadla při dálkové dopravě vody.
  • Procvičení činnosti jednotek při předávce vody na dlouhé vzdálenosti hadicovým vedením.
  • Ověření správnosti výpočtu tlakových ztrát v hadicovém vedení z izolovaných požárních hadic nové konstrukce dle nejnovější tabulky tlakových ztrát.
  • Procvičení organizování kyvadlové dopravy vody po lesní cestě při obousměrné jízdě.
  • Prověření dojezdových časů jednotek.
  • Prověření možnosti přeshraniční spolupráce při rozsáhlých lesních požárech.
  • Prověření vyhlášení poplachu jednotkám města Ústí nad Orlicí prostřednictvím KOPIS Pardubice. (Sirény, SMS).