Přejít na obsah

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO OSLAVIL 10 LET

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko slaví v roce 2010 své 10. narozeniny, po celý rok 2010 probíhá v rámci oslav mnoho akcí jako například červnové Orlické cyklo&in-line klání, výtvarná soutěž základních škol „Orlicko – Třebovsko očima dětí“ a mnohot dalších. Oslavy narozenin vyvrcholily v pátek 10. září 2010 na velkolepě pojatém Dni Regionu Orlicko – Třebovsko v Brandýse nad Orlicí. Do areálu „U Konťáku“ přijel po spanilé jízdě regionem cyklistický peloton, po řece připlula parta vodáků a po stezkách skupina in-line bruslařů. Na programu, kterému přihlížela královská družina, byly hry pro dospělé, hrátky pro děti a zvučná kapela. K oslavám patřila také Výtvarná soutěž základních škol „Orlicko – Třebovsko očima dětí“.  Nejlepší a nejnápaditější výtvarníci zde byli vyhlášeni a odměněni.   Z historie REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO: Svazek, po roce administrativních příprav, slavnostně založilo smlouvou dne 18.2.2000 devatenáct měst a obcí v Dlouhé Třebové, v jeho původním sídle. V čele svazku do roku 2003 stál předseda Bohuslav Halva, tehdejší starosta Dlouhé Třebové. S nabývající agendou svazek přesídlil do města Ústí nad Orlicí a od roku 2004 dodnes je jeho předsedou Mgr. Luboš Bäuchel, místostarosta města Ústí n.O. V orgánech svazku se vystřídala řada představitelů členských obcí, jen málokteří však pracují v jeho orgánech celých 10 let. Jsou to Luboš Bäuchel a Josef Škeřík - starosta ze Sloupnice nebo také Pavel Neumeister – nejdříve jako starosta, později jako manažer firmy OHGS s.r.o. Firma OHGS s.r.o. pod vedením RNDr. Renaty Šedové zajišťuje již 10 let pro svazek obcí poradenské a manažerské služby. Mírně se měnila i členská základna, některé obce vstoupily a jiné vystoupily. Například k zakládajícím městům České Třebové a Ústí n.O. přistoupilo v roce 2002 další městečko a výrazná morální posila Brandýs n.Orl. V roce oslav má svazek 22 členských obcí a měst s 46.564 obyvateli.