Přejít na obsah

NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA JIŽ PŘÍSTUPNÁ OBČANŮM

Z důvodu nedostatečného prostoru na stávající úřadní desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí (v přízemí budovy čp. 7 na Mírovém náměstí) došlo k umístění nové úřední desky na budově v ulici Dělnická (zde sídlí odbor sociálních služeb a část odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend). Nově je zde umístěna úřední deska vyrobená z hliníku opatřená samospínacím osvětlení podle denní doby. Před volbami zde naleznete veškeré informace k připravovaným říjnovým volbám. Po volbách sem bude přesunuta celá úřední deska z čp. 7 a na místě staré úřední desky budou uveřejňovány informace jak městského úřadu tak i dalších organizací a institucí, které se na úřední desku nevyvěšují. Nová úřední deska přispěje ke zlepšení informovanosti občanů a přehlednosti zveřejňovaných informací.