Přejít na obsah

Schválena Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2010

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí dne 6. září 2010 vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Orlicí č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje nebo jiného herního zařízení povoleného Ministerstvem financí. Sazba poplatku činí 5.000,-- Kč na tři měsíce. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2010.   Text vyhlášky je zveřejněn na ÚŘEDNÍ DESCE.