Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO JEDNALO O PERLE A ELEKTRÁRNĚ

V pondělí 6. září 2010 zasedalo v zasedací místnosti ústecké radnice 34. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Hlavními body jednání bylo schvalování předkupní smlouvy na koupi areálu PERLY, zajištění financování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků“, informace a financování fotovoltaické elektrárny společnosti Tepvos a další body. Předkupní smlouvu na areál PERLY 01 za celkovou částku 30 milionů korun zastupitele schválili. Finanční prostředky na nákup areálu budou získány formou úvěru a pokud půjde vše podle plánu musí být kupní smlouva schválena zastupitelstvem ještě začátkem října a kupní cena zaplacena do konce října. Dalším hodně diskutovaným bodem bylo financování a informace fotovoltaické elektrárny společnosti Tepvos jejíž financování zastupitelstvo neschálilo s ohledem na velice krátkou dobu realizace a z obavy, že se celá realizace nestihne do konce tohoto roku. Pokud by se celá realizace do konce tohoto roku nepodařila mohlo by dojít k vážným finančním problémům. Další důležitým bodem bylo zajištění financování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků“ v celkové částce 18 milionů korun úvěrem se splatností 10 let. 34. zastupitelstvo města skončilo po téměř 4 hodinách jednání.