Přejít na obsah

PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 6. 9. 2010

P R O G R A M 34. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 6. září 2010   vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček 1.         Perla, bavlnářské závody, a.s., areál 01 ŘAS   2.         Majetkoprávní úkony 2.1      Kupní smlouva – m. Kulhaví 2.2      Kupní smlouva – B. Hácová 2.3      Kupní smlouva – m. Nepokojovi 2.4      Kupní smlouva – m. Kolářovi 2.5      Kupní smlouva – m. Vídenští 2.6      Kupní smlouva – I. Heiderová, Z. Michalcová 2.7      Kupní smlouva – K. Králová  2.8      Kupní smlouva – m. Kovaříkovi 2.9      Kupní smlouva – Č. Slavík 2.10    Kupní smlouva – J. Holubová  2.11    Kupní smlouva – m. Snítilovi   2.12    Kupní smlouva – O. Huderlík    2.13    Kupní smlouva – J. Zeman     2.14    Kupní smlouva – P. Pozník a D. Fialová      2.15    Kupní smlouva – D. Doležalová       2.16    Nabídka odkupu – Klouček Karel     2.17    Kupní smlouva  - P. Šťastný 2.18    Dodatek č. 1 dohody o spolupráci - Fišerovi    2.19    Dodatek č. 1 dohody o spolupráci - M. Linhart      2.20    Prodej - Martinkovi -  Hylváty 2.21    Prodej - Kubeš, Schmied -  k.ú. Černovír   2.22    Prodej - Pávkovi - k.ú. Hylváty   2.23    Prodej – Koblihová – k.ú. Knapovec.6     vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák 3.         Finanční záležitosti 3.1      Návrh na schválení rozpočtových změn 3.2      Návrh na schválení smlouvy o úvěru k zajištění financování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Ústí nad Orlicí,   Bratří Čapků 1332“ 3.         Návrh na schválení půjčky z FRB pro manžele Duchoňovy     4.         Různé tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková

4.1      Pověření zastupitele pana Ing. Martina Mejdra k oddávání občanských sňatků

  vedoucí odboru ŠKT Mgr. Luboš Mikyska 4.2      Návrh na udělení čestného občanství města   4.3      Dopis předsedy Auto-klubu Ústí nad Orlicí     vedoucí org. a fin. odboru Mgr. Marian Rada a Ing. Jozef Polák 4.4      Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí  č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu   vedoucí investičního odboru Petr Hájek 4.5      Technická infrastruktura lokalita Hylváty – Andělov   vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík 4.6      Pořízení změny územního plánu města Ústí nad Orlicí   ředitel společnosti TEPVOS, spol. s r.o. Ing. Martin Lang 4.7      Informace o přípravě projektu FVE