Přejít na obsah

65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉHO HASIČSKÉHO SBORU V ČERNOVÍRU

     Slavnostní valná hromada SDH Černovír proběhla v sobotu 28. srpna 2010 v hostinci U Bobše v Černovíru. U příležitosti 65. výročí založení českého hasičského sboru v Černovíru se zde sešli členové sboru a hosté. Nechyběl zástupce města, partnerští hasiči z partnerského polského OSP Starý Waliszów, hasiči z družebních Závišic u Kopřivnice a další. Hasiči si v Černovíru sbor založili již v roce 1898, ale byl to sbor německý sdružený v Německé hasičské jednotě. Z tohoto období se nezachovaly žádné písemnosti. Po odsunu německy mluvících obyvatel po druhé světové válce přicházejí do Černovíru noví osadníci a ti si zakládají 5. 10. 1945 svůj sbor.