Přejít na obsah

Zasedalo 33. zastupitelstvo města ústí nad orlicí

V pondělí 28. června 2010 proběhlo v zasedací místnosti ústecké radnice 33. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které mělo na programu mnoho bodů. Bylo to například jmenování nového člena zastupitelstva, kterým se stala Lenka Martinková, jednání o účastni na dražbě závodu PERLA 01. Účast na dražbě zastupitelstvo neschválilo. Z jednání byl také stažen bod týkající se udělení čestného občanství města Ústí nad Orlicí prezidentu Václavu Klausovi. Dalšími body jednání byly finanční, majetkoprávní a různé záležitosti. 33. zastupitelstvo města skončilo po 2 hodinách jednání.

Tajemnice městského úřadu JUDr. Eva Kalousková a Lenka Martinková při skládání slibu zastupitele města