Přejít na obsah

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ HOSTÍ STUDENTY ZE SEDMI ZEMÍ SVĚTA

Druhým rokem se Základní škola Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí zapojila do mezinárodního projektu společnosti AIESEC nazvaného EDISON. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.   Celkem 7  stážistů z Turecka, Kyrgyzstánu, Taiwanu, Německa, Indonésie, Austrálie a Gruzie je první březnový týden ubytováno v rodinách žáků a pracovníků školy a každý den mají připravený program pro jednotlivé třídy. Projekt EDISON tak přináší zpestření běžné výuky, mezikulturní gramotnost a především motivaci ke studiu anglického nebo jiného cizího jazyka.   Do projektu se na naší škole zapojí více jak 400 žáků 3. až 9. ročníků, kteří se při společných hodinách se stážisty dozví o zemi odkud přichází, jejich zvycích a tradicích a mohou tak porovnat rozdíly jednotlivých kultur.   Dozví se například o zcela odlišné kultuře a způsobu života v daleké Indonézii a na Taiwanu,  nebo mohou porovnat kulturu sousedního Německa.   Vizí celého projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.  
news list