Přejít na obsah

Seniorská superstar

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí připravilo v úterý 15. června 2010, nejen pro své klienty, hudební program nazvaný Seniorská superstar. Vystoupilo zde 15 zpěváků, kteří měli připraveny převážně lidové písně, které zpívali sami nebo za hudebního doprovodu. Výkony hodnotila porota a zpěváci byli oceněni drobnými cenami. Tato akce jistě obohatila život obyvatel centra sociální péče.