Přejít na obsah

Ceny města a ceny starosty města za rok 2009

Ve středu 9. června 2010 předal starosta města Richard Pešek v obřadní síni ústecké radnice Cenu města Ústí nad Orlicí za rok 2009 manželům Stanislavě – in memoriam a Josefu Novotným , za celoživotní obětavou práci v oblasti sborového zpěvu a dále Ing. Lukáši Novákovi za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci města na evropské i světové úrovni. Ceny starosty města za rok 2009 předal Richard Pešek Stanislavě Dvořákové, za propagaci krasobruslení a obětavou práci s dětmi a mládeží v tomto sportovním odvětví, Františku Uhlířoví, za výrazný celoživotní přínos hudbě a reprezentaci města v této oblasti, Jaroslavu Svěcenému za významné přispění k rozvoji hudebního festivalu Kociánovo Ústí a Libuši Preclíkové, za celoživotní a obětavou práci v organizacích Červeného kříže.

Lukáš Novák Josef Novotný Stanislava Dvořáková František Uhlíř Libuše Preclíková