Přejít na obsah

Program MK ČR na podporu obnovy kulturních památek

Program MK ČR na podporu obnovy kulturních památek Ministerstvo kultury i v roce 2011 vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Částka stanovená pro ORP Ústí nad Orlicí je 536 000,-Kč. Zásady pro čerpání prostředků pro tento program a tiskopis žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz . Žádosti se budou přijímat na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. 4. 2011. Bližší informace Vám poskytneme na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Ing. Dana Kličková, tel.:465 514 306, e-mail: klickova@muuo.cz
news list