Přejít na obsah

Olejová skvrna ohrožovala řidiče

Ve středu 19. května ráno bylo na Krajské operační středisko oznámeno, že se na silnici č. 360 v úseku Řetová - Ústí nad Orlicí nachází velké olejové skvrny. Únik těchto ropných produktů vznikl pravděpodobně od nákladního vozidla. Nezodpovědný řidič tuto skutečnost ignoroval a neučinil žádná opatření. Proto musela zasahovat jednotka HZS Ústí nad Orlicí a následně Správa a údržba silnic. Nejen-že došlo k znečištění životního prostředí, ale situace byla o to horší, že se jedná o úsek s velkým sklonem a prudkými zatáčkami a mohlo tak dojít v důsledku smyku k dopravní nehodě. Naštěstí se tak nestalo, ale olejová skvrna pokračovala dále přes Ústí nad Orlicí.