Přejít na obsah

Projektový den zš hylváty - povolání v našem městě

Ve středu 28. dubna 2010 se uskutečnil již třetí projektový den nazvaný Povolání v našem městě (v roce 2008 ty bylo Povolání a příroda a v roce 2009 Povolání a energie). Žáci druhého stupně (6. - 9. třída) ZŠ Třebovská rozdělení do patnáctičlenných skupinek navštívili formou malých exkurzí různé instituce, továrny či firmy ve městě nebo jeho okolí. Cílem projektu bylo ukázat dětem možnosti zaměstnání v regionu, ve kterém žijí a pomoci jim při směřování jejich budoucí profesní dráhy. Děti navštívily také Městský úřad, Úřad práce, Městskou policii a další.