Přejít na obsah

Setkání starostů obcí s policií

Ve středu 21. dubna 2010 se v zasedací místnosti Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konalo pracovní setkání starostů obecních úřadů správního obvodu Města Ústí nad Orlicí s Městskou policií Ústí nad Orlicí a zástupci Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí. Hlavním bodem programu byly informace o projektu Community Policing. Cílem policistů bylo přiblížit projekt Community Policing starostům obcí, navázat s nimi vzájemnou spolupráci a komunikaci. Pomáhat a chránit! S tímto sloganem souvisí zavádění principu Community Policing – stylu policejní práce založené na místní znalosti prostředí a působení policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita. Zároveň policistu zapojit do veřejného života takovým způsobem a v takové míře, aby se stal pro občany součástí jejich obce. Mezi prostředky Prostřed