Přejít na obsah

Využití pro nádražní budovu není!

„Pro současnou výpravní budovu orlickoústeckého nádraží nemáme využití“, takový byl jednomyslný závěr všech stran, které se účastnily koordinační schůzky k otázce využití stávající budovy nádraží ČD v Ústí nad Orlicí, i když původní smysl setkání byl právě v hledání cest, jak budovu nádraží nadále využívat. Na radnici se sešli zástupci ČD a generálního ředitelství ČD, SŽDC, Pardubického kraje a města. V průběhu jednání byla znovu probrána otázka využití budovy a navržení jak s budovou do budoucna nakládat. Setkání moderoval místostarosta Ešpandr dle předem připraveného programu a všichni se k okruhům vyjadřovali. Bylo konstatováno, že v současné době probíhá řízení o prohlášení budovy kulturní památkou.

Případné využití pokud zůstane budova stát, bude velice komplikované, ne-li nemožné. K budově totiž nelze vést přístupovou komunikaci (kromě výjimečných situací kdy by byl zastaven provoz na kolejích). Přístup k budově bude pouze prostřednictvím podchodu pro pěší. Tím se velice zužuje spektrum využití z důvodu zásobování a návštěvnosti vůbec. Stejně tak České dráhy nepočítají s využitím budovy jako výpravní. Pokladna a pracoviště Českých drah bude přesunuto do projektované budovy na kerhartické straně. Podle Českých drah je budova v havarijním stavu a žádná ze zúčastněných stran nemá finanční prostředky na její rekonstrukci. Takže to vypadá, že pokud zůstane budova stát bude jen léta chátrat.

Vedení města má obavy z toho, aby budova za pár let nevypadala jako nádraží v Praze na Vyšehradě. Nádražní budova byla nabídnuta k převodu za 1 Kč zejména sdružení NÁDRAŽÍ NEDÁME!. Podle prohlášení ČD je budova podnikateslkým subjektům nabízena za 4,8 milionu korun. Zatím však nikdo neprojevil zájem. Město nadále trvá na původním projektu s výpravní budovou na kerhartické straně. S výsledkem jednání bude seznámeno Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a Senát.

Z Ministerstva dopravy se jednání nikdo neúčastnil, Ministerstvo kultury se omluvilo a v omluvném dopisu pana Kadrmana byl jako důvod neúčastí uvedena údajná nepřipravenost města a chybějící materiály o nádražní budově. Město však není majitelem tohoto objektu, ale zástupci ČD informovali, že v případě zájmu kohokoliv, sdružení NÁDRAŽÍ NEDÁME! nevyjímaje, poskytnou podklady obratem. Nikdo je však o materiály za celou dobu nepožádal a to ani sdružení samotné, které se budovu snaží zachovat a navrhuje její využití, které bude ovšem velice komplikované nebo spíše nemožné.

Nádražní budova v Ústí nad Orlicí Nádražní budova Praha - Vyšehrad