Přejít na obsah

Noc s andersenem

Na pátek 3. dubna 2009 byla v ústecké knihovně připravena tradiční akce pro děti „Noc s Andersenem“. Tato celostátní akce dětských knihoven se koná již po desáté a má za cíl podpořit dětské čtenářství a propagaci soustavné četby dětí. V ústecké knihovně byl pro 9 dětí připraven zajímavý program plný soutěží, her a čtení. Letošní program byl rozmanitý, tradičně byly zvoleny oblíbené činnosti dle zkušeností z předchozích ročníků. Děti hrály různé hry uvnitř knihovny i venku, pohybové i vědomostní. Zájem děti mají i o předčítání a poznávání ukázek z knih. Nechyběla ani výtvarná činnost. Letos děti modelovaly z různých na vzduchu tvrdnoucích hmot. Na závěr děti absolvovaly cestu a setkání ve věži knihovny s Andersenem.