Přejít na obsah

Zastupitelstvo rozdělovalo dotace na rok 2010

V pondělí 22. března 2010 se uskutečnilo 31. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které mělo na programu změny územního plánu města, majetkoprávní úkony, schvalování půjček z fondu rozvoje bydlení, schvalování dotací na na zájmovou činnost v kultuře, sportovní a volnočasové aktivity, rozvoj a údržbu sportovišť, nájem sportovišť, vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol. Zastupitelstva ukončilo zasedání po téměř 3 hodinách.