Přejít na obsah

Automobilní škola otevřela nové vzdělávací centrum

Díky Evropským fondům a Pardubickému kraji se v "automobilní škole" v Ústí n. O. buduje a modernizuje. Hala č. 3 ve středisku praktické výuky v Hylvátech dostala úplně nový kabát - došlo k zateplení a úpravě fasády, k výměně oken a topení, a realizovala se též kompletní výměna podlah. Pořídilo se nové materiálně-technické vybavení a zařízení. V pátek 5. března 2010 byla tato modernizovaná hala slavnostně otevřena a uvedena do provozu za účasti vedení školy, zástupců kraje, města a dalších organizací. Konečným výstupem a cílem celého "evropského" projektu budou moderní výukové prostory, vybavené a zařízené pro praktickou výuku, která následně umožní absolventům školy snazší vstup do prvního zaměstnání. Realizací projektu rovněž dojde ke snížení nezaměstnanosti žáků a studentů školy, vzhledem k tomu, že v nových prostorách budou již získávat takové kompetence, dovednosti a pracovní návyky, které budoucí zaměstnavatelé na trhu práce deklarují a vyžadují. Postupně zís