Přejít na obsah

Jednala bezpečnostní rada města

V úterý 2. března 2010 se uskutečnilo zasedání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí. Bezpečnostní rada zasedá zpravidla 2x do roka a jejími členy je starosta města, místostarostové, zástupci městského úřadu, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů. Na jednání se hovořilo o plánu činností na letošní rok, konkrétně zazněla informace o snaze HZS získat grant z fondů EU na modernizaci 8 rotačních sirén ve městě za obousměrné elektronické sirény, účast jednotek sboru dobrovolných hasičů na velkém námětovém cvičení složek IZS, které se bude konat v květnu za účelem nácviku a koordinace složek IZS při vyhledávání, vyprošťování a záchraně lidí. Dalším bodem jednání byla informace o povodňové situaci, portálu Krizového zřízení, který v sobě slučuje veškeré potřebném informace pro případ vzniku krizové situace a o funk