Přejít na obsah

Jednali o katalogu sociálních služeb

Ve středu 17. února 2010 se v zasedací místnosti Rady města Ústí nad Orlicí sešla řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), jejíž předsedou je místostarosta města JUDr. Zdeněk Ešpandr. V rámci svého jednání rozhodovala o podobě Katalogu sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí. Tato brožura bude sloužit jako pomůcka k orientaci ve službách všem, kteří se ocitnou v jakékoli obtížné životní situaci a hledají pomoc. Naleznou zde názvy, adresy, kontakty a informace o službách nabízených v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Katalog je určen nejen občanům samotného města Ústí nad Orlicí, ale všech 15 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností.