Přejít na obsah

Zastupitelstvo schvalovalo rozpočet na rok 2010

V pondělí 25. ledna 2010 proběhlo 30. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které mělo na programu schválení rozpočtu města na rok 2010, plán investičních akcí, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, majetkové úkony a další body. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2010 jehož součástí jsou příjmy ve výši 273 milionů korun, rozpočet výdajů ve výši 318 milionů korun a schodek hospodaření rozpočtu ve výši necelých 45 milionů korun. Zasedání zastupitelstva dospělo k závěru po čtyřech hodinách jednání.