Přejít na obsah

Zastupitelsvto jednalo o perle

V pondělí 11. ledna 2010 zasedalo 29. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Na programu jednání byl jediný bod a to záměr účasti města ve vyhlášeném výběrové řízení na prodej areálu Perly v centru města. Zastupitelé tento záměr, účastnit se prvního kola výběrové řízení, neschválili, ale projevili zájem nadále jednat o koupi tohoto areálu. Zastupitelstvo skončilo po pouhých 30 minutách.