Přejít na obsah

Zš třebovská oslavila 90 let

90 let od svého založení si v těchto dnech připomíná Základní škola Třebovská v Hylvátech. V roce 1919 byla v Hylvátech otevřena česká obecná škola a později také česká měšťanka. V období druhé světové války škola zcela zanikla a obnovena byla až po válce v roce 1945. Škola se skládá z hlavní budovy, tělocvičny a části zvané Kampelička. V hlavní budově se zachází moderní odborné učebny přírodovědy, fyziky, počítačů, moderní cvičná kuchyňka a mnoho dalších. V rámci oslav proběhl v pátek 11. prosince 2009 den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami pro veřejnost. Dílny byly zaměřené na vánoční tématiku. Dále byly připraveny prezentace úspěšných absolventů školy, kterými jsou například nejtvrdší hasič světa Lukáš Novák, automobilový závodník Jiří Janák nebo cyklistický závodník Jaroslav Kulhavý. Škola má v dnešní době celkem 240 žáků v 9 třídách. Na počtu žáků se projevuje trend ubývání dětí školního věku v Hylvátech. V rámci oslav dále probíhá již 5. r