Přejít na obsah

Výroční členská schůze senior klubu

Výroční členská schůze Senior klubu Ústí nad Orlicí se konala v pátek 11. prosince 2009 v zasedací místnosti ČSSZ (bývalého okresního úřadu). Z celkového počtu 213 členů se jich schůze zúčastnilo 90. Mezi hosty nechyběla delegace z Klubu důchodců a invalidů z partnerské Bystřice Kladské, zástupci města a sociálních zařízení ve městě. Na programu schůze bylo hodnocení činnosti Senior klubu za rok 2009 a plán akcí na rok 2010, zpráva o hospodaření a diskuze. Senior klub po celý rok připravuje nejen pro své členy bohatý program složený z kulturních, společenských, turistických a dalších aktivit.